Pelajar Kolej Restu Terima Baucar Buku 1 Malaysia

Book Voucher1malaysia

Kolej Restu telah melaksanakan pemberian Baucar Buku 1 Malaysia (BB1M) kepada seluruh pelajarnya. Setiap pelajar memperoleh baucar bernilai RM250 seorang.  Penggunaan BB1M boleh dilakukan sehingga akhir Mei 2013

 Pemberian Baucar Buku ini merupakan inisiatif tahun kedua yang bertujuan mengurang bebanan kewangan para pelajar untuk membeli buku buku rujukan di samping menggalakan masyarakat membaca. Di samping itu, bagi memastikan pelaksanaan BB1M mencapai objektifnya maka pihak Pengajian Tinggi (KPT) telah mengeluarkan Garis Panduan Baucar Buku 1 Malaysia melalui pautan laman web www.mohe.my

Pihak institusi menyokong penuh inisiatif dan usaha kerajaan memberikan BB1M kepada pelajar pelajar di peringkat pengajian tertiary yang berjumlah 1.3 juta dan melibatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak RM 325 juta

 “College Restu Students Receive 1Malaysia Book Voucher

Restu College has implemented the 1 Malaysia Book Voucher (BB1M) to all students. Each student received vouchers worth RM250  and the validity of the BB1M  voucher is until the end of May 2013

The 1 Malaysia Book  Vouchers  is in its second year of implementation and is aimed at reducing the financial burden on students to buy reference and text books as well as encourage people to read. In addition, to ensure that the objectives of BB1M are achieved, the Education (MOE) has issued Guidelines1 Malaysia Book Voucher through the website link www.mohe.my

The institution fully supports the initiatives and efforts of the government to provide students totaling 1.3 million at tertiary education levels  with BB1M totaling RM 325 million”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *